twitter    linkedin   Paut Kromkamp van PK working solutions ondersteunt bij het vormen van een visie en bij het ontwikkelen van praktische concepten. Van groot belang daarbij is de samenwerking tussen alle betrokken partijen. PK working solutions kiest als haar werkwijze een oplossingsgerichte benadering. Alle betrokkenen hebben een rol in het onderzoeken van de gewenste verandering, en leveren hun bijdrage. Op een overzichtelijke manier worden de gekozen acties neergezet. Doelstellingen, sterke punten en valkuilen, plus ieders inschatting van waar hij of zij staat in relatie tot dit project, maken samen een krachtig instrument waarmee de vaart in het project komt en blijft, net zolang tot de doelstellingen zijn bereikt.

Paut Kromkamp biedt onder de naam Vraagkracht ook trainingen en coachingstrajecten. Vraagkracht is een samenwerkingsverband van zelfstandige professionals in de zorg die middels een franchiseformule hun krachten bundelen. Hierdoor kunnen we ook grote opdrachten aan, waarbij we een combinatie kunnen bieden van (interim-)management, training en scholing, coaching en werkbegeleiding, intervisie en supervisie. Kortom: het begeleiden van een compleet verandertraject naar meer zelfsturing en eigen kracht van medewerkers en clienten, met steeds als oogmerk de medewerkers mee te nemen en hen zo snel mogelijk in staat te stellen het traject verder zelf voort te zetten.

Neemt u gerust vrijblijvend contact op, zodat we samen kunnen kijken of PK working solutions t.h.o.d.n. Vraagkracht u op weg kan helpen naar een oplossing.