twitter    linkedin   Wet maatschappelijke ondersteuning/jeugdwet:

 • Implementatie nieuwe werkwijze in een regionaal jeugdzorgteam
 • Opleiden leidinggevenden in voeren teamjaargesprekken
 • Ontwikkelen en opstellen beleidsvisies
 • Adviestraject over samenwerking gemeente en uitvoering Wmo voorzieningen
 • Training en intervisie loketmedewerkers gemeenten in het kader van De Kanteling
 • Advisering invoering De Kanteling
 • Training en intervisie welzijnsorganisaties, maatschappelijk werk, vrijwilligersorganisaties, ouderenadviseurs
 • Workshops voor VNG over oplossingsgerichte gespreksvoering in de Wmo

Signs of Safety:

 • Projectmanagement  Veilige Start Zeeland
 • Opstellen beleidsnotitie vervolg Signs of Safety voor provincie
 • Presenteren Zeeuwse aanpak kindermishandeling op landelijk congres
 • Oprichten consortium voor aanvraag onderzoekssubsidie bij ZonMw

Centrum voor Jeugd en Gezin:

 • Ontwikkelen missie en visie met hele team, ondersteunen bij maken ondernemingsplan
 • Begeleiden implementatie en invoeren nieuwe werkwijzen
 • Voorzitten managementteam
 • Opstellen uitvoeringsovereenkomst en diverse beleidsnotities

Bureau Jeugdzorg:

 • Interim secretaris Raad van Bestuur
 • Begeleiden HKZ certificering
 • Oprichten cliëntenraad

En ook:

 • Intervisiebegeleiding
 • Organisatie van diverse congressen en masterclasses o.a. op het gebied van Oplossingsgericht werken, Signs of Safety en Signalen van Welzijn
 • Trainer en coach bij Vraagkracht
 • Schrijven beleidsplannen op het gebied van wonen, zorg en welzijn
 • Gastcolleges verzorgen over Oplossingsgericht Leiderschap
 • Oplossingsgerichte bedrijfskunde
 • Executive coaching
 • Relatiecoaching
 • Trainingen Oplossingsgericht Coachen en Leidinggeven
 • Begeleiding implementatie nieuwe werkwijzen